Who's Online

ขณะนี้มี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

rss Feed

Detox for My Health Feed NewsHealth Feeds
Advertisement

โรคมะเร็งลำไส้ป้องกันได้!
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
เขียนโดย Mr. Health Man   
Imageในบรรดาโรคมะเร็งทั้ง หลายนั้น ในวันนี้ปรากฏชัดเจนแล้วว่าโรคมะเร็งลำไส้กำลังพุ่งแรงแซงสถิติโรคมะเร็ง ชนิดอื่น ๆ หรือมะเร็งที่เป็นตามส่วนอื่น ๆ และกำลังจะพุ่งแรงแซงโค้งโรคร้ายแรงอื่นๆ ขึ้นไปอยู่ในแถวหน้าในอัตราเร่งที่รวดเร็วมาก ในบรรดาโรคมะเร็งทั้ง หลายนั้น ในวันนี้ปรากฏชัดเจนแล้วว่าโรคมะเร็งลำไส้กำลังพุ่งแรงแซงสถิติโรคมะเร็ง ชนิดอื่น ๆ หรือมะเร็งที่เป็นตามส่วนอื่น ๆ และกำลังจะพุ่งแรงแซงโค้งโรคร้ายแรงอื่นๆ ขึ้นไปอยู่ในแถวหน้าในอัตราเร่งที่รวดเร็วมาก

ดังนั้นถ้าสามารถป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ได้เสียอย่างหนึ่งแล้วก็เท่ากับนำตัว เองออกห่างจากโรคมะเร็งได้มากขึ้น และถ้าหากได้ปฏิบัติตนให้ดี ก็จะมีส่วนทำให้ตัวเองถอยไกลออกมาจากการถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสถิติของ ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งได้มากขึ้น

ในทุกวันนี้ได้ยินข่าวใครเจ็บใครป่วยไม่ทันไรก็มักจะได้ข่าวตามมาว่า เป็นมะเร็งไปเสียแล้ว และส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับการเป็นโรคมะเร็งลำไส้

สาเหตุของการเป็นมะเร็งนั้นพูดกันได้เรื่อยไป และเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และวันเวลา ดูไปแล้วก็คล้ายกับว่ามะเร็งกำลังเป็นเครื่องมือในการโฆษณาทางการค้าอย่าง หนึ่งไปแล้ว และกำลังเป็นเครื่องมือในการทำลายธุรกิจการค้าที่มีผลน่าประทับใจอย่างยิ่ง


เพราะสินค้าใดก็ตามที่ถูกกล่าวหาหรือเป็นข่าวว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิด มะเร็งก็ดีหรือเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งก็ดี ไม่นานเกินรอสินค้านั้นก็ต้องเจ๊ง และหายไปจากท้องตลาด

ในโลกปัจจุบันนี้ทฤษฎีหรือความเชื่อเกี่ยวกับมะเร็งมีอยู่สองสาย คือสายหนึ่งเชื่อว่ามะเร็งเป็นโรคภัยชนิดหนึ่งที่เกิดกับมนุษย์หลังจากเกิด มาเป็นตัวตนแล้ว อีกสายหนึ่งเชื่อว่ามะเร็งนั้นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับ มนุษย์ คือทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็จะมีเชื้อของมะเร็งเกิดมาพร้อมกันด้วย

เป็นแต่ว่ามะเร็งนั้นยังไม่ออกฤทธิ์ ยังไม่ทำลาย หรือเป็นอันตราย แต่ถ้าเมื่อใดที่มีเหตุทำให้เชื้อมะเร็งนั้นเติบใหญ่ขยายตัว หรือเป็นปรปักษ์กันแล้วก็จะกลายเป็นโรคมะเร็งที่แผลงฤทธิ์เอาถึงชีวิตได้

แต่ทั้งสองทฤษฎีหรือสองความเชื่อนี้ก็มีข้อสรุปที่ตรงกันอย่างหนึ่งว่า สิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยทำให้โรคมะเร็งปรากฏตัวขึ้นและเป็นอันตรายต่อชีวิต นั้นก็คือ อาหาร อากาศ และอารมณ์

อาหารที่เป็นพิษ อากาศที่เป็นพิษ และอารมณ์ที่หงุดหงิดฉุนเฉียวตึงเครียด จะทำให้อาการของมะเร็งปรากฏขึ้น

พวกที่เชื่อสายแรกก็อธิบายว่า อาหาร อากาศ และอารมณ์ ที่เป็นพิษเหล่านั้นจะทำให้เกิด

อนุมูลอิสระและทำให้กลายเป็นมะเร็ง ส่วนพวกที่เชื่อสายที่สองก็อธิบายว่าเชื้อมะเร็งที่อยู่ร่วมกันในตัวอย่าง สันติได้รับการปรุงแต่งด้วยอาหาร อากาศ และอารมณ์ที่เป็นพิษ จึงก่อการที่เป็นปฏิปักษ์แล้วแสดงออกซึ่งอาการของโรคมะเร็ง

ดังนั้นโดยทั่วไปทั้งสองทฤษฎีนี้จึงพยายามนำเสนอให้มนุษย์ไม่เสพหรือแตะ ต้องอาหาร อากาศ หรืออารมณ์ที่เป็นพิษ ให้เสพอาหาร อากาศ หรือกระทำอารมณ์ที่ไม่เป็นพิษ ซึ่งพูดง่ายแต่ทำยากหรือหลายคนทำไม่ได้เลย

แต่นั่นก็เป็นหลักทั่วไปในการปฏิบัติตนเพื่อไม่ทำให้อาการมะเร็งปรากฏขึ้น

อาหารเป็นพิษนอกจากเป็นพิษโดยตัวของมันเองเพราะปรุงหรือประกอบจากวัสดุ ที่มีสารพิษแล้ว การเก็บถนอมที่ไม่ถูกต้องหรือนานเกินไปก็ทำให้อาหารเป็นพิษได้ และยิ่งปัจจุบันนี้เมื่อนิยมกินอาหารถุง อาหารกล่อง ซึ่งเจือปนด้วยสารกันบูดหรือถุงพลาสติกหรือสารอื่นที่เป็นพิษก็เกิดสภาพรวม ทำให้อาหารเป็นพิษได้โดยง่าย

ในเรื่องอาหารนี้พระพุทธเจ้าของชาวพุทธทรงหยั่งรู้ด้วยพระญาณอัน ประเสริฐว่าแม้อาหารจะเป็นเครื่องจำเป็นในการหล่อเลี้ยงยังชีวิตีนี้ให้เป็น ไป แต่อาหารก็เป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษย์อยู่ไม่น้อย ดังนั้นจึงทรงตรัสสอนในเรื่องของอาหารไว้มากหลาย

เช่น ทรงตรัสสอนเรื่องการประมาณในการกิน ไม่กินมากเกินไป ไม่กินน้อยเกินไป ให้กินโดยรู้ประมาณ แค่กึ่งอิ่มหรือค่อนอิ่มเล็กน้อยเท่านั้น ทรงตรัสสอนให้เว้นจากการกินอาหารบางประเภท เช่นเนื้อสัตว์บางจำพวก หรือการตรัสสอนให้งดเว้นอาหารในเวลาวิกาลคือหลังแต่เที่ยงเป็นต้นไปจนถึง เวลาพระอาทิตย์อุทัยในวันรุ่งขึ้น

นั่นก็คือการตรัสสอนที่ขจัดเหตุเภทภัยของมะเร็งโดยตรง ขจัดเหตุเภทภัยของโรคอ้วน ของโรคความดัน โรคหัวใจ โรคเบาหวานโดยตรง ซึ่งได้ตั้งใจไว้ว่าจะพยายามหาเวลาเขียนตำรายาและอาหารจากพระไตรปิฎกเพื่อนำ มาบรรณาการมวลมิตรสักครั้งหนึ่ง แต่ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีโอกาสนั้นเลย

ส่วนอากาศนั้นก็รู้ ๆ กันอยู่ว่าผืนดิน แผ่นน้ำและแผ่นฟ้า รวมทั้งอากาศ มีความเป็นพิษมากขึ้น มันเป็นพิษที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยไปรับเอาความคิดฝรั่งแปรเปลี่ยน วิถีชีวิตจากสังคมธรรมชาติมาเป็นการเดินหนทางทุนนิยม โดยวิถีทางอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยไม่มีรากฐานอะไรเลย

พูดเรื่องนี้ทีไรก็ต้องติเตียนพวกหัวฝรั่งที่คิดอ่านสร้างแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 1-7 ร่ำไป เพราะนี่คือต้นตอของการทำลายสังคมไทย เป็นต้นตอของการทำให้ผืนดิน แผ่นน้ำและอากาศของประเทศไทยเป็นพิษ และผลาญคร่าชีวิตของผู้คนอยู่ทุกวันในปัจจุบันนี้

มันนั่นแหละคือต้นตอต้นเหตุที่ทำให้สาเหตุของมะเร็งที่เกิดแต่อากาศเกิดขึ้นและขยายความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันนี้

ส่วนในเรื่องของอารมณ์นั้น คนเราไม่ค่อยคิด ไม่ค่อยสังเกต จึงไม่เห็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกาย เพราะพัฒนาการแบบนั้นทำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมเครียด ครอบครัวเครียดบุคคลก็เครียด และเมื่อเครียดแล้วการกิน การอยู่ การหลับนอนก็วิปริตผันแปรไป

ความเครียดเกิดจากการขาดสติอย่างหนึ่ง การยึดมั่นถือมั่น ไม่รู้จักปล่อยวางอย่างหนึ่ง และการขาดปัญญา ไม่รู้ความจริงของสิ่งต่าง ๆ อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งความจริงเหล่านี้นั้นพระพุทธเจ้าของชาวพุทธทรงแสดงไว้แจ้งชัดเพื่อ ประโยชน์สุขของคนหมู่มาก มานานแล้ว แต่ชาวพุทธเรากลับใกล้เกลือกินด่าง กลายเป็นจวักที่ไม่รู้จักรสแกง ไม่สามารถสัมผัสเสพและอาศัยประโยชน์จากรสของพระธรรมให้สมกับความที่เกิดมา เป็นชาวพุทธเลย

มาสัมผัสดื่มด่ำกับรสพระธรรมกันบ้างเถิด จะทำให้อารมณ์มีความร่าเริง มีความเบิกบาน มีความชุ่มเย็น ปลอดโปร่งโล่งใจ ยิ่งกว่ายืนตากอากาศตามแหล่งพักอากาศเป็นไหน ๆ

เพราะไม่รู้จักเรื่องการทำอารมณ์ของตน ไม่ขวนขวายสัมผัสลิ้มรสของพระธรรมอันประเสริฐ ในที่สุดก็ปรากฏอาการของโรคมะเร็งขึ้น

อาหาร อากาศ และอารมณ์ เป็นพิษมากขึ้นเท่าใด คนไทยเราก็เป็นมะเร็งมากขึ้นเท่านั้น เพราะเหตุนี้จึงทำให้สถิติของคนเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ใครเป็นอะไรก็มักจะกลายเป็นมะเร็ง

แต่ที่โรคมะเร็งลำไส้กำลังพุ่งแรงแซงโค้งขึ้นมานั้นก็เพราะว่าพัฒนาการ ของสังคมได้เพิ่มความตึงเครียดมากขึ้น และเพิ่มต้นเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้มากขึ้น

เพราะนอกจากต้นเหตุหรือเหตุทั่วไปที่ทำให้มะเร็งปรากฏอาการขึ้นแล้ว ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นต้นเหตุโดยตรงและเฉพาะที่ทำให้เกิดอาการมะเร็ง ลำไส้ ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

ประการแรก มีความลุกลี้ลุกลนหรือมีความร้อนรนเร่งด่วน ทำให้ถ่ายอุจจาระไม่สุด เช่น มีเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นบ้าง ต้องรีบเดินทางบ้าง ต้องรีบทำงานบ้าง เมื่อถ่ายอุจจาระไม่หมดก็เกิดของเสียหมักหมมอยู่ในลำไส้ เท่ากับเอายาพิษหรือสารพิษใส่ไว้ในลำไส้ นานวันเข้าก็กลายเป็นโรคมะเร็งลำไส้

ประการที่สอง กลั้นการถ่ายอุจจาระมากเกินไป เพราะอยู่ระหว่างเดินทางบ้าง อยู่ระหว่างการทำธุระบ้าง หรืออยู่ในงานสังคมบ้าง หรือไม่อาจหาสถานที่ถ่ายทุกข์ได้ทันการณ์บ้าง จึงกลั้นไว้จนกระทั่งธรรมชาติของร่างกายทำให้เกิดความรู้สึกไม่อยากถ่าย ของเสียจึงหมักหมม พอต่อเนื่องนานวันเข้าก็กลายเป็นโรคท้องผูก ก้อนอุจจาระที่กระทบกระแทกหรือเสียดสีกับลำไส้ก็ทำให้เกิดแผล เกิดการอักเสบและกลายเป็นโรคมะเร็งลำไส้

ประการที่สาม ขาดหรือไม่รู้จักการชำระทวารทั้งสิบ ที่จะทำให้ร่างกายมีอายุยืนนาน ปราศจากโรค โดยเฉพาะการชำระทวารหนัก ซึ่งไม่เพียงแต่ชำระไม่เป็นเท่านั้น กลับทำร้ายหรือทำให้เป็นต้นเหตุของการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ ปัจจุบันนี้แทนที่จะใช้น้ำชำระก็กลับใช้กระดาษหรือวัสดุอย่างอื่นในการชำระ ซึ่งดูเหมือนว่าจะสะอาดแล้ว แต่แท้จริงกลับสกปรกและหมักหมมอย่างยิ่ง เกิดการอักเสบที่ไม่รู้ตัวและยืดเยื้อลุกลามไปตามลำไส้แล้วกลายเป็นโรค มะเร็ง

หลักการชำระทวารทั้งสิบทุกวันโดยเฉพาะการชำระทวารหนักนั้นต้องชำระด้วย น้ำสะอาดให้สะอาดทั้งภายนอกและภายในลึกเข้าไป 1 องคุลี หรือประมาณ 1 นิ้ว โดยเฉพาะก่อนเข้านอนและเมื่อตื่นนอน ลองทำดูก็ได้ ก็จะสัมผัสถึงความเบาสบายแม้กระทั่งความปลอดโปร่งชนิดที่คาดคิดไม่ถึง แล้วจะรู้ว่าคนโบราณนั้นเขามีภูมิปัญญาน่าพิศวงเพียงไร

ประการที่สี่ การกินอาหารที่ย่อยยาก และอาหารที่เป็นของหมัก ทำให้เกิดปฏิกิริยาเน่าเหม็นเป็นกรดหรือเป็นพิษขึ้นในลำไส้ ในที่สุดก็กลายเป็นมะเร็งลำไส้

สมัยหนึ่งว่ากันว่าการดื่มไวน์จะช่วยทำให้ไม่เป็นโรคหัวใจ ทำให้คนไทยเห่อเหิมกินไวน์กันเป็นการใหญ่ แต่ก็ต้องรู้ว่าไวน์นั้นเป็นของหมักชนิดหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงเตือน ทรงห้าม ลำพังตัวไวน์หรือของหมักเองนั้นก็เป็นพิษเป็นภัยอยู่แล้ว แต่จะเป็นพิษเป็นภัยมากขึ้นเมื่อผสมหรือเมื่อทำปฏิกิริยากับสิ่งอย่างอื่น

กล่าวฉะนี้ไม่ได้หมายความว่าจะคัดค้านต่อต้านการดื่มไวน์เสียเลย ดื่มได้แต่ต้องรู้จักประมาณและนาน ๆ ครั้ง อะไรที่มากเกินไปก็เป็นอันตรายได้ทั้งนั้น ไม่ต้องว่าดื่มไกลเอากันแค่น้ำสะอาด ใครลองดื่มเข้าไปทีเดียวสักปี๊บก็เป็นอันตรายแน่นอน

ทั้งสี่ประการนี้คือต้นเหตุสำคัญของการเป็นมะเร็งลำไส้ และถ้าเป็นแล้วกว่าจะรู้ตัวก็มักจะสายเพราะในส่วนลำไส้นั้นรู้ตัวช้า รู้ตัวยาก เนื่องจากเป็นอวัยวะที่อดทน แข็งแรง ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยบ่น ไม่ค่อยเตือน พอออกอาการเจ็บขึ้นมาแล้วก็มักจะสายเกินไป

ลองประพฤติปฏิบัติตนในทางป้องกันก็จะทำตัวให้ห่างออกมาจากต้นเหตุของการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ได้ ขอท่านทั้งหลายได้ลองปฏิบัติดูเถิด

rrrrrrrrrrrrrrr

คัดจากหนังสือพิมพ์ “ผู้จัดการรายวัน” ฉบับวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Bookmark and Share

Ads on: Special HTMLแฟชั่น

แฟชั่น เข็มขัดหนังแก้ว
เข็มขัด'
ถือเป็นหนึ่งใน Accessory'เข็มขัด' ถือเป็นหนึ่งใน Accessory ที่สาว ๆ รักแฟชั่นทั้งหลาย ต้องซื้อหาสะสม ด้วยความที่เป็นเครื่องประดับช่วยเพิ่มความมีมิติให้เสื้อผ้าดูไม่ราบเรียบ จนเกินไป
 
อัพเดท!! 7 สไตล์ผมอินเทรนด์'09
Hair Healthทรงผมนับเป็นอีกหนึ่งในกระแสโดดเด่นที่ทรงอิทธิพลต่อหนุ่มสาวทั่วโลก ลองมาดูกันว่าทรงไหนจะตรงใจคุณบ้าง
 
อินเทรนด์!!เอี๊ยม น่ารัก
เทรน อินเทรนด์!!เอี๊ยม น่ารักสาวๆกับเรื่องความสวยความงามเนี่ยนะ เป็นของคู่กันเสมอ  วันนี้เรามาอัพเดทเทรนด์แฟชั่นที่กำลังมาแรงในช่วงนี้มีฝากเพื่อนๆกันคะ
 

สาระที่น่าสนใจ


Ads on: Special HTML
แบ่งปัน

Bookmark and Share

Ads on: Special HTML

สินค้าขายดี เดือนนี้
Ads on: Special HTML

โรคมะเร็งลำไส้ป้องกันได้! cancer_prevent_health


© 2004-2010 ดีท๊อกซ์ Detox health ดีท๊อกซ์ ล้างลำไส้ | Detox ดีท๊อกซ์ เพื่อสุขภาพที่ดี | แหล่งรวมสาระแห่งสุขภาพ และพลานามัยที่ดี

Forex Marketiva ลงประกาศฟรี  ลงโฆษณาฟรี  ประกาศซื้อขายฟรี  โฆษณาฟรี  ลงประกาศขายบ้านฟรี   ลงประกาศโฆษณา siammix.net http://www.thaikidshop.com bizhealthy.com หมอน ที่นอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพื่อช่วยให้อากาศในห้องสดชื่น unseentourthailand.com ที่นี่การแพย์ : แหล่งข้อมูลการแพทย์ - ค้นหาโรงพยาบาลประเทศไทย, ค้นโรงพยาบาลในประเทศไทย, ค้นหาโรงพยาบาลทั่วประเทศ, ค้นหาโรงพยาบาล, ค้นหาคลินิก, ค้นหาร้านขายยา, ค้นหากายภาพ, ค้นหานวดแผนไทย, ค้นหาการแพทย์แผนไทย, ค้นหาสปา ฯลฯ คลินิกผิวหน้าและเส้นผม รวมเรื่องของ ผู้หญิง www.thiswomen.com ลดน้ำหนัก ลดความอ้วน กระชับสัดส่วน ผิวสวยใส สุขภาพดี FoodMatrix อาหารเพื่อสุขภาพ ความสวยงาม สวยผิว บำบัดโรค กับ  Prettypim ดอทคอม !!++
Free Source code สอน Javascript PHP ASP CSS HTML E-book ความรู้ เทคนิคคอมพิวเตอร์ สินค้าลิขสิทธิ์ ตุ๊กตา ของเล่น ของสะสม เสื้อผ้า วินนนี่เดอะพูห์ อัลบั้มรูป ฟังเพลง วิทยุ เกมส์ ดูหนัง คลิปวิดีโอ หาเพื่อน หาแฟน msn ท่องเที่ยว บทความน่ารู้ ดารา กระดาษ โฆษณาประกาศซื้อขาย ร้านค้าออนไลน์ สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ของสะสม เฟอร์นิเจอร์ กล้อง สัตว์เลี้ยง น่ารักดอทคอม www.narak.com Eldercarethailand.com - ข้อมูลสถานดูแลผู้สูงอายุ โรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาล
งาน หางาน สมัครงาน ราชการ กว่า 10,000 อัตรา พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ ไฮโดรเจน  เว็บไซต์ เกี่ยวกับที่นอนยางพารา พร้อมสาระ น่ารู้ การเลือกซื้อที่นอนและสุขภาพหลัง Zazana.com :: สาระบันเทิงครบวงจร FTV online Fashion Hot, Lingre Hot, FTV Online Show, FTV beach

eXTReMe Tracker